برخی از مشتریان ما

 
 

 
 
 
 
پروژه هایی که در بخش تامین تجهیزات و تاسیسات مکانیکی قرارداد خرید با این شرکت داشتند
ردیف نام پروژه محل پروژه سال اجرای عملیات سطح زیربنا (متر مربع) شرح سیستم تاسیسات سال انعقاد قرارداد زمینه فعالیت
۱ مجتمع تجاری اداری زمرد۲/ چهارباغ بالا  چهارباغ بالا ۱۳۹۷ سیستم چیلر و تجهیزات موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه و راه اندازی تجهیزات موتورخانه و ۲ دستگاه چیلر هوا خنک
۲ بیمارستان شهید بهشتی/ خیابان مطهری  خیابان مطهری ۱۳۹۸ سیستم هواساز ۱۳۹۸ تهیه و نصب و راه اندازی  یک دستگاه هواساز
۳ بیمارستان امیرالمومنین/ شهرضا اصفهان-شهرضا ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه ۱۵ دستگاه فن کویل سقفی
۴  شرکت عمران مسکن/شاهین شهر شاهین شهر ۱۳۹۷ سیستم گرمایش ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۱۷۷ دستگاه  پکیج و تجهیزات جانبی
۵ شرکت سهامی بیمه ایران/چهارباغ عباسی چهارباغ عباسی ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی  ۷۱ دستگاه فن کویل سقفی و زمینی و کاستی
۶  شرکت سهامی بیمه ایران/چهارباغ عباسی چهارباغ عباسی ۱۳۹۸ سیستم چیلر ۱۳۹۸ تهیه و نصب و راه اندازی  دو دستگاه چیلر تهویه اروند و عملیات اجرایی
۷ سازمان برنامه ریزی بودجه/توحید توحید ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی  ۹۶ دستگاه فن کویل کاستی
۸ بیمارستان مدرس/ نجف اباد اصفهان- نجف اباد ۱۳۹۷ سیستم موتورخانه مرکزی و هواساز ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی  یک دستگاه چیلر
۹ بیمارستان گلدیس/ شاهین شهر اصفهان- شاهین شهر ۱۳۹۶ سیستم هواساز ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی  دو دستگاه هواسازهایژنیک
۱۰ مجتمع مسکونی/ خیابان آذر  خیابان آذر ۱۳۹۷ سیستم موتورخانه مرکزی ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات موتورخانه به همراه بوستر پمپ
۱۱ مجتمع مسکونی زیگورات/مشتاق مشتاق ۱۳۹۸ سیستم فن کویل ۱۳۹۸ تهیه و نصب و راه اندازی  ۲۶ دستگاه فن کویل زمینی
۱۲ درمانگاه جواد الائمه/  نشاط  نشاط ۱۳۹۷ سیستم موتورخانه مرکزی و پکیج یونیت ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی  تجهیزات موتورخانه و۳ دستگاه پکیج یونیت
۱۳ کلینیک آزادی اصفهان-آزادی ۱۳۹۷ سیستم موتورخانه مرکزی و پکیج یونیت ۱۳۹۷ تهیه تجهیزات موتورخانه ویک دستگاه پکیج یونیت
۱۴ مجتمع مسکونی/ نظر نظر ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه ۱۰ دستگاه فن کویل
۱۵  شرکت فولاد مبارکه/ شیخ صدوق شیخ صدوق ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه داکت فن کویل
۲۰ مجتمع مسکونی / غدیر غدیر ۱۳۹۷ سیستم گرمایش ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی سیستم پکیج و رادیاتور
۲۱ مجتمع مسکونی سپهر / بلوار کشاورز بلوار کشاورز ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی فن کویل تهویه اروندو مبدل حرارتی
۲۲ مجتمع مسکونی /  آبشار اصفهان – آبشار ۱۳۹۷ ۶,۰۰۰ سیستم موتورخانه مرکزی به همراه بوستر پمپ ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی بوستر پمپ دور متغیر
۲۳ مجتمع مسکونی /  نیاصرم اصفهان-نیاصرم ۱۳۹۷ سیستم VRV ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی سیستم VRV دایکین
۲۴ مجتمع مسکونی / مهر مهر ۱۳۹۷ سیستم فن کویل و موتورخانه ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۱۴ دستگاه فن کویل و دیگ چدنی
۲۵ مجتمع مسکونی و اداری / سهروردی سهروردی ۱۳۹۷ سیستم موتورخانه مرکزی به همراه بوستر پمپ ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی بوستر پمپ دور متغیر
۲۶ مجتمع مسکونی/ آپادانا آپادانا ۱۳۹۷ سیستم VRV  و پکیج گازسوز ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی سیستم VRV دایکین و داکت فن کویل و پکیج گازسوز
۲۷ مجتمع مسکونی / اطشاران اطشاران ۱۳۹۷ فن کویل زمینی ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه فن کویل
۲۸  شرکت تهران الاستیک/ چهارباغ بالا چهارباغ بالا ۱۳۹۷ فن کویل سقفی و داکت فن کویل ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۵۰ دستگاه فن کویل
۲۹ پزشک قانونی / نائین اصفهان-نائین ۱۳۹۷ فن کویل سقفی و داکت فن کویل ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۱۷ دستگاه فن کویل
۳۰ پزشک قانونی استان اصفهان/ میدان فیض میدان فیض ۱۳۹۷ فن کویل زمینی و هواساز ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه هواساز و ۱۶ دستگاه فن کویل زمینی
۳۱ فرمانداری استان اصفهان/ ۲۲بهمن ۲۲بهمن ۱۳۹۷ فن کویل زمینی ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۹ دستگاه فن کویل زمینی
۳۲ مجتمع مسکونی / آبشار آبشار ۱۳۹۷ فن کویل زمینی و سقفی ۱۳۹۷ تهیه و نصب و راه اندازی ۵ دستگاه فن کویل
۳۳ مجتمع مسکونی / شهدای خواجو  شهدای خواجو ۱۳۹۶ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک
۳۴ مجتمع  تجاری مسکونی/  خانه اصفهان  خانه اصفهان ۱۳۹۶ ۱,۵۰۰ ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی دستگاه های داکت اسپلیت اینورتردار به تعداد ۱۸ دستگاه
۳۵ مجتمع مسکونی کنگره/ اطشاران  اطشاران ۱۳۹۶ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۶ تامین شش دستگاه،چیلر تراکمی هواخنک جمعا ۱۲۰ تن برودت
۳۶ مجتمع مسکونی /  جی  جی ۱۳۹۶ ۵,۱۰۰ ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی بوستر پمپ دور متغیر ساخت شرکت فرتاک
۳۷ مجتمع مسکونی /  چهارباغ بالا  چهارباغ بالا ۱۳۹۶ ۳,۴۰۰ فن کویل با مینی چیلرو پکیج گازسوز ۱۳۹۶ تهیه پکیج های مورد نیاز
۳۸ مجتمع مسکونی /  محتشم کاشانی  محتشم کاشانی ۱۳۹۶ ۴,۰۰۰ فن کویل با مینی چیلرو پکیج گازسوز ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی فن کویل و مینی  چیلر های مورد نیاز  و پکیج گاز سوز مجموعه
۳۹ مجتمع مسکونی / آبشار اصفهان – آبشار ۱۳۹۶ ۶,۰۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی فن کویل به تعداد ۲۸۰ دستگاه
۴۰ مسجد قمر بنی هاشم/  گلزار  گلزار ۱۳۹۶ ۴,۰۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش
۴۱ ساختمان مسکونی / نظر غربی  خیابان نظر غربی ۱۳۹۶ ۱,۵۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش
۴۲ مجتمع مسکونی / مسرور اصفهان – خیابان مسرور ۱۳۹۵-۱۳۹۶ ۳,۲۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۶       تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و چیلر
۴۳ ساختمان مسکونی / مشتاق مشتاق ۱۳۹۵ ۱,۸۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۵ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش
۴۴ مجتمع تجاری اداری زمرد۲/ چهارباغ بالا ۱۳۹۵-۱۳۹۶ ۲۸,۰۰۰ سیستم VRF ۱۳۹۵ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم VRF
۴۵ مجتمع مسکونی / مجمر مجمر ۱۳۹۱-تاکنون ۳,۰۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۶ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و بوستر پمپ دور متغییر
۴۶ ساختمان مسکونی /  میر  میر ۱۳۹۲-۱۳۹۵ ۳,۵۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۵ تهیه فن کویل
۴۷ مجتمع مسکونی /  ملاصدرا  ملاصدرا ۱۳۹۲-۱۳۹۵ ۴,۵۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۴ تهیه مینی چیلر ها به تعداد ۵ دستگاه
۴۸ ساختمان مسکونی هوایی اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴ ۳,۴۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۴ تهیه فن کویل
۴۹ ساختمان مسکونی /   شمس آبادی   شمس آبادی ۱۳۹۰-تاکنون ۴,۰۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۳ تهیه و نصب و راه اندازی  بوستر پمپ دور متغیر ساخت شرکت فرتاک
۵۰ ساختمان شیرخوارگاه /  لاهور  لاهور ۱۳۹۳-تاکنون ۳,۰۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم تامین هوای تازه ۱۳۹۳ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و بوستر پمپ دور متغییر
۵۱ ساختمان مسکونی /  مرداویج  مرداویج ۱۳۹۱-۱۳۹۵ ۱,۵۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS  و همچنین سیستم تامین هوای تازه ۱۳۹۳ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و بوستر پمپ دور متغییر
۵۲ ساختمان مسکونی / خیابان مشتاق خیابان مشتاق ۱۳۹۱-۱۳۹۴ ۱,۵۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS  و همچنین سیستم تامین هوای تازه ۱۳۹۳ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و بوستر پمپ دور متغییر
۵۳ مجتمع تجاری مریم / شاهین شهر اصفهان –  شاهین شهر ۱۳۸۸-۱۳۹۴ ۱۱,۶۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر جذبی ۱۳۹۳ تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و بوستر پمپ دور متغییر
۵۴ مجتمع مسکونی/  بیشه حبیب  بیشه حبیب ۱۳۹۰-۱۳۹۵ ۵,۰۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی مجهز به سیستم هوشمند BMS ۱۳۹۳ تهیه تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و بوستر پمپ دور متغییر
۵۵ مجتمع مسکونی /  آپادانا  آپادانا ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ۱,۲۰۰ فن کویل با موتورخانه مرکزی و چیلر تراکمی ۱۳۹۳ تهیه و نصب و راه اندازی بوستر پمپ دور متغیر ساخت شرکت فرتاک