داکت اسپیلیت
تیر ۱۹, ۱۳۹۸
ایرواشر
تیر ۱۹, ۱۳۹۸

خصوصيات ويژه


تعداد بالای يونيت های داخلی
مصرف برق 40% کمتر سيستم‌های VRV در حالت اوج بار نسبت به سيستم‌های مشابه
لوله‌كشیها به صورت انشعاب‌گيری و موازی
حذف مصرف آب
امكان نصب كندانسور در محوطه های مختلف ساختمان به دليل قابليت لوله كشی تا ارتفاع 90 متر
حذف فضای موتورخانه
انعطاف در ميزان كنترل ظرفيت
ميزان صدای بسيار كم

VRV یا VRF

واژه VRV مخفف كلمات Variable Refrigerant Volume به معنای كنترل تغييرات حجم مايع مبرد بر اساس بار مورد نياز می باشد بدين مفهوم كه مقدار مايع مبرد با توجه به نياز سرمايشی و گرمايشی فضاها به صورت هوشمند و مجزا تغيير ميكند در حالی كه در كولرهای گازی متداول و يا سيستمهای اسپليت يونيت معمولی تبخير گاز و در نتيجه توليد برودت در كندانسور دستگاه انجام می پذيرد و امكان كنترل تبخير مايع مبرد به صورت مجزا در فضاهای مختلف پروژه وجود ندارد. علاوه بر اين در سيستم VRV ميزان اختلاف درجه حرارت بين يونيت داخلی و خارجی به كمترين حد خود رسيده و ضريب عملكرد (COP) سيستم به بالاترين مقدار خود خواهد رسيد.

عکسهای پروژه های مرتبط

پروژه newwwwتجاری اداری زمرد
پروژه اداری تجاری زمرد 6 دستگاه یونیت خارجی و 36 دستگاه یونیت داخلی در ظرفیتهای مختلف

پروژه های مرتبط


مجتمع تجاری زمرد خیابان چهارباغ بالا
مجتمع مسکونی خیابان آپادانا
مجتمع مسکونی مادی نیاصرم