هواساز معمولی
تیر ۱۳, ۱۳۹۸
داکت اسپیلیت
تیر ۱۹, ۱۳۹۸

عکسهای پروژه های مرتبط

بیمارستان گلدیس شاهین شهر
پروژه بیمارستان گلدیس شاهین شهر دو دستگاه هواساز به ظرفیتهای 2900 و 3600 CFM
88
بیمارستان گلدیس شاهین شهر
b03
عملیات اجرا و نصب و راه اندازی هواساز بیمارستان گلدیس شاهین شهر

برخی از مشتریان این محصول

6