محصولات SAVEKEY
تیر ۲۷, ۱۳۹۸
محصولات KNX
تیر ۲۷, ۱۳۹۸

مشخصات فنی


تامین سرمایش توسط دستگاه ایرواشر
تامین گرمایش توسط دستگاه کوره هوای گرم

 اکونوپک

دستگاهی است که عمل گرمایش، سرمایش، تامین و توزیع هوای تازه را در یک واحد یکپارچه انجام می‌دهد و چون به موتورخانه ومتعلقات آن و نیز فضای مورد نیاز جهت نصب تجهیزات موتورخانه نیازی نیست ، قیمت اکونوپک نسبت به سایر دستگاه‌ها مانند سیستم چیلر و هواساز کمتر است. قیمت اکونوپک به نوع سیستم سرمایشی آن وابسته است اگر سرمایش تبخیری مانند ایرواشر باشد، قیمت آن نسبت به حالتی که از چیلر یا کویل آب سرد استفاده شود کمتر خواهد بود.