parallax background

قلب تپنده ساختمان

سیستم تأسیسات برق و مکانیک ساختمان قلب تپنده ساختمان به حساب می‌آید به لحاظ اینکه اگر سیستم تأسیسات یک ساختمان طبق استانداردهای مشخص طراحی نشده باشد و کاربر احساس راحتی با آن نکند تغییر آن سخت و گاهی ناممکن است چراکه هم خرابی‌های زیادی به همراه دارد و هم هزینه‌های گزافی در بر دارد. لذا این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی سازندگان ساختمان‌ها تبدیل شده است.

project
75

پروژه‌های انجام شده

customer
450

مشتریان

product
40

محصولات

service
8

خدمات